Işın Sürücü Kursu | Src Kursu Sultanbeyli
Soru -1 Motorlu bisiklet, motorsiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağadakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) - Geçme yaparken sinyal verilmesi
B) - Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C) - Sürülmeleri sırasında elde bagaj,paket ve benzerlerının taşınması
D) - Gidiş yönüne doğru yolun en sağından seyredilmesi
Soru -2 Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) - İki yönlü kara yolu olduğu
B) - Öndeki aracın geçilebileceği
C) - Diğer şeride geçilemeyeceği
D) - Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
Soru -3 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) - Kamyon garajını
B) - Kamyonun giremeyeceğini
C) - Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D) - Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Soru -4 Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme'trafik kazalarında......sayılan hallerdendir?

A) - Asli kusur
B) - Tali kusur
C) - Yol kusuru
D) - Kusuru paylaştırma
Soru -5 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına daha çok neden olmaktadır?

A) - Aşırı hız yapılması
B) - Trafiğin yoğun olması
C) - Öndeki aracın geçilmesi
D) - Öndeki aracın yavaşlaması
Soru -6 Trafik adabında aşşağadakilerden hangisi temel değerlerden sayılmaz?

A) - Digergamlık
B) - Sorumluluk
C) - Trafik kültüründe birbirini uyarma
D) - Nezaket ve saygı
Soru -7 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A) - Yaya geçidi
B) - Bisiklet yolu
C) - Bölünmüş yol başlangıcı
D) - Trafiği hızlandırma işareti
Soru -8 Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari(en az) hız sınırı kaç saatte kaç kilometredir?

A) - 15
B) - 35
C) - 40
D) - 50
Soru -9 Araç bakımını önemseyen sürücü aşagadakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

A) - Çevre kirliliğinin azalmasına
B) - Şehir merkezindeki trafik yoğunluluğunun azalmasına
C) - Temiz ve ucuz yakıt kullanabilmesine
D) - Atıkların tekrardan kullanabilmesine
Soru -10 Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre,yolcu ve eşya taşımalrında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunludur?

A) - 1 eylül- 1 ocak
B) - 1ekim 1 şubat
C) - 1 kasım-1 mart
D) - 1 aralık 1 nisan