Işın Sürücü Kursu | Src Kursu Sultanbeyli
Soru -1 Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

A) - Kırıklara yerinde müdahale etmesi
B) - Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
C) - Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
D) - Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
Soru -2 Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

A) - Dizel motor
B) - Marş motoru
C) - Benzinli motor
D) - Buhar makinesi
Soru -3 Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme'trafik kazalarında......sayılan hallerdendir?

A) - Asli kusur
B) - Tali kusur
C) - Yol kusuru
D) - Kusuru paylaştırma
Soru -4 Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

A) - 60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B) - 60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
C) - 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
D) - 30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
Soru -5 Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

A) - Benzin
B) - Motorin
C) - Antifriz
D) - Gaz yağı
Soru -6 Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

A) - Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B) - Kanama varsa şoka karşı önlem almak
C) - Yaraya pamuk koyarak sarmak
D) - Yaraya merhem sürmek
Soru -7 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) - Kamyon garajını
B) - Kamyonun giremeyeceğini
C) - Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D) - Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Soru -8 Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) - Radyatördeki suyu kartere göndermek
B) - Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
C) - Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
D) - Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
Soru -9 Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

A) - Aracını kullandığı yolun bozuk olması
B) - Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C) - Seyir hâlinde iken elinde cep telefonu kullanması
D) - Aracının arıza yapması
Soru -10 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

A) - İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır
B) - İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
C) - Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır
D) - Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.