Işın Sürücü Kursu | Src Kursu Sultanbeyli

C-CE SINIFI ÇEKİCİ EHLİYETİ

1- C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir

2- C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22,

3- C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı.

4- C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F sınıfı araçları kullanır.

5-Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

6- 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,

7- Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

8- Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması zorunludur.